FREDERIKSOORD, DRENTHE

Een humanitaire missie in eigen land

September 2017

#EntreNous #NetDem verhouding tussen burgers en overheid?

26 augustus 2017
Josien-Pieterse.jpg

Netwerk Democratie geeft op zaterdag 2 september tussen 10:30 en 13:00 uur een workshop/rondetafelgesprek in Basiskamp Entre Nous.

Het liefst gaan zij hiervoor in gesprek met de drie burgemeesters van de gemeenten Westerveld, Steenwijkerland en Weststellingwerf. Vanwege de vakantieperiode laat hun bevestiging langer op zich wachten.

Onderwerp van gesprek:

Hoe geven we de verhouding tussen burgers en overheid vorm in een veranderende samenleving met mondige burgers? 

Burgers zijn zoekende naar nieuwe verhoudingen met hun omgeving en de overheid. Bijvoorbeeld in maatschappelijke initiatieven en in een kritische actieve houding tegenover de gemeente. Ook digitalisering speelt een belangrijke rol hoe de samenleving zich met de overheid verbindt. Het internet biedt de kans voor transparantie en een actieve rol van burgers in beleidsvorming. Door meer lokaal te organiseren ontstaan er meer verschillen. Hoe meer verantwoordelijkheid op lokaal niveau, hoe meer ongelijkheid we moeten accepteren? Zo ja, hoe gaan we daar mee om? Burgers nemen steeds vaker het initiatief om hun eigen voorzieningen collectief te realiseren of het beheer over publieke ruimte op zich te nemen. Tegen welke barrières lopen ze aan? Hoe kan de gemeenten met de actieve burger samenwerken?

Hoe ga je bijvoorbeeld om met verschillen tussen gemeenten? (de een heeft bijvoorbeeld meer voorzieningen, hoe corrigeer je deze verschillen?) -Hoe ga je om met steeds meer verschil binnen een gemeente? (burgers die zelf voorzieningen creëren versus burgers die hier buitenvallen) -Hoe breng je een nieuwe gemeentelijke solidariteit tot stand?

Netwerk Democratie zet zich in voor een veerkrachtige democratie waarin burgers meer betrokken zijn en met behulp van technologie actief kunnen bijdragen. Voor deze bijeenkomst hopen we niet alleen de drie burgemeesters te verwelkomen in Basiskamp Entre Nous maar zijn we ook opzoek naar burgerinitiatieven die willen meepraten, interesse gewekt? 

Stuur een mailtje naar: stichtingkik@xs4all.nl /ovv Netwerk Democratie

Link:

http://www.netdem.nl/