FREDERIKSOORD, DRENTHE

Een humanitaire missie in eigen land

September 2017

Bron: #strangemessenger

over

Basiskamp Entre Nous

“De woorden Entre Nous komen uit het Frans, ze betekenen ‘tussen ons’ en verwijzen naar de titel van een oefening in het begin van mijn militaire diensttijd die moest leiden tot verbroedering onder de dienstplichtigen. In dit basiskamp onderzoeken we wat we als burgers voor elkaar betekenen en hoe dat tot uiting komt in de ruimte tussen ons.“ ~Edwin Stolk
EEN BOEIEND

Verleden

Basiskamp Entre Nous start vanuit het boeiende verleden van de Maatschappij van Weldadigheid. Dit was een private organisatie die werd opgezet in 1818 door generaal Johannes van den Bosch.

Dit utopische initiatief had als doel arme families te helpen door hen een woning en landbouwgrond te lenen. Dit gebeurde allemaal kort na de Napoleontische tijd. Vanuit heel Nederland werden mensen naar Drenthe gestuurd in de hoop daar een beter leven te vinden. Het experiment verloor draagvlak en stopte uiteindelijk maar wordt gezien als de bakermat van de hedendaagse verzorgingsstaat.

Vandaag discussiëren politici dat ons huidige model ook niet langer betaalbaar is, behalve privatisering van onderdelen lijkt een duurzaam alternatief te ontbreken.

bron: Provincie Drenthe

Bron: NOS

De

Participatiesamenleving

In 2013 sprak Koning Willem Alexander in de troonrede voor het eerst over de participatiesamenleving. Wat betekent dit woord in een geïndividualiseerde samenleving waar de overheid terugtreedt en meer marktwerking de politieke voorkeur heeft?

Met dit basiskamp proberen we vanuit een onconventionele samenwerking met bedrijven, organisaties en de overheid de infrastructuur te realiseren voor een bevolkingsonderzoek naar de verzorgingsstaat van morgen. In dit Basiskamp willen we samen onderzoeken hoe een dergelijke samenleving functioneert.
#deorganisatie

#theorganisation

In 2011 heeft Edwin Stolk #theorganisation opgericht als een concept om alternatieve beeldvorming te realiseren. Wij zijn allemaal opgeleide experts en gewend om deze kennis te verkopen in ruil voor salaris. Welke mogelijkheden ontstaan er wanneer we deze kennis vrijwillig gaan delen voor collectieve (niet persé economische) belangen?

Basiskamp #EntreNous volgt het concept achter #theorganisation en wil zo een experimentele en coöperatieve onderzoeksruimte realiseren. Hier kunnen concepten als de participatiesamenleving worden onderzocht. #theorganisation wil zo kennis en middelen zowel lokaal als nationaal ontsluiten en in dienst stellen van gemeenschappelijke doelen.

Bron: #theorganisation


VOLG ONS

Blijf up-to-date