FREDERIKSOORD, DRENTHE

Een humanitaire missie in eigen land

September 2017
HET

Programma

Het publieksprogramma van Basiskamp Entre Nous is vrij toegankelijk en concentreert zich in de vijf weekenden van september. Elk weekend zal er een thema centraal staan, elk van de twee dagen met een ander accent.

Weekend 1 Zat. Democratie in Nederland | Zon. Democratie Internationaal
Weekend 2 Zat. Arbeidsmarkt | Zon. Armoede
Weekend 3 Zat. Ouderenzorg | Zon. Organisatie van Zorg
Weekend 4 Zat. Natuur/Landschap/Milieu | Zon. Wonen/Leefbaarheid
Weekend 5 Zat. Opvoeding/Onderwijs | Zon. de slotdag: Solidariteit

Het beoogde dagritme van het slotweekend is:
12.00 – 13.30 uur: workshop en/of demonstratie
13.30 – 14.00 uur: lunchpauze
14.00 – 15.30 uur: keynote lezing en korte Q&A
16.00 – 18.00 uur: debat/presentatie
DE

Workshops

In de workshops gaan verschillende organisaties actief met lokale voorbeelden -die vaak exemplarisch zijn voor andere gemeenten- aan de slag, op algemene voorintekening of bewust aangezocht (specifieke patiëntengroepen uit de regio, experts op een bepaald gebied, scholieren e.d.). De workshops zijn bovendien publiek en gratis toegankelijk.


DE

Openingstijden

Basiskamp Entre Nous is maandag t/m vrijdag open en gratis te bezoeken tussen 10:30 – 17:00 uur (voor uitzonderingen zie het programma)

Op zaterdag en zondag is Basiskamp Entre Nous te bezoeken tussen 10:30 – 22:00 uur (bekijk het programma hieronder)
weekend 1

Zaterdag, 2 sept.

Thema: Democratie in Nederland

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/Josien-Pieterse-160x160.jpg
Josien Pieterse
Netwerk Democratie

Netwerk Democratie zet zich in voor een veerkrachtige democratie waarin burgers meer betrokken zijn en met behulp van technologie actief kunnen bijdragen.

Tijdens een ‘rondetafelgesprek’ gaan zij in het basiskamp in gesprek met lokale bestuurders.

Onderwerp van dit gesprek: Hoe geven we de verhouding tussen burgers en overheid vorm in een veranderende samenleving met mondige burgers?

Na een uur willen we graag het gesprek verbreden met vertegenwoordigers van burgerinitiatieven. Wilt u meepraten stuur dan een mailtje naar: stichtingkik@xs4all.nl ovv NetDem en de naam van het initiatief dat u vertegenwoordigd./ Workshop

10:30 – 13:00 uur


Lunchpauze

13:00 – 14:00 uur

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/download-160x160.jpg
Ferenc van Damme
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/Mentality-button-160x160.jpg
Mentality test
Paul ‘t Hart

Ferenc van Damme is communicatiestrateeg en beleidsontwikkelaar ‘Participatie & Communicatie’ bij de provincie Overijssel. Hij geeft een lezing met het statement: ‘Elimineer ‘de Burger’! De provincie Overijssel is, nu onder de noemer ‘Eigentijds Bestuur’, al ruim 8 jaar met zelfinzicht bezig op andere manieren de ‘kracht uit de samenleving’ aan te boren en het tweerichtingsverkeer met verschillende ‘soorten’ inwoners te stimuleren. Vooral ook met de groeiende groep mensen die zich niet meer vertegenwoordigd voelen door instituten en overheden; nu rond de 66% van de inwoners. Conventioneel communiceren en toepassen van traditionele ‘burgerparticipatie’ met ‘the usual suspects’ levert minder en minder op, dat is duidelijk. En de enigen die nog serieus over ‘burgers’ spreken zijn militairen en bureaucraten; wie kent er persoonlijk een normaal mens die zichzelf ‘burger’ noemt of voelt?
Maar wat werkt er dan wel? Hoe betrekken wij onszelf bij mensen die vitaal hun eigen weg zoeken, en die in een soort stille revolutie een nieuw soort samenleving aan het maken zijn?
Hoe interesseren mensen om nieuwe bestuursleden, vrijwilligers, leden, stemmers te worden?…
Hoe voorkom je dat jouw organisatie binnen 15 jaar ook een V&D of Kodak wordt?…
Kennis van doelgroepen, zelfinzicht, een realisatie van je eigen rol in een razend snel ontwikkelende ‘permanent bèta’ wereld, en een dramatisch andere houding van onszelf zijn essentieel voor een streven naar echte dialoog in een vitale, samenredzame ‘doe-democratie’!
Het iis erg vruchtbaar als de deelnemers de ‘Mentality’ test een dag (of 2) van tevoren doen (http://www.motivaction.nl/mentality/de-mentality-test/ Lezing

14.00 – 15.30 uur

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/debate-160x160.jpg
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/JosienPieterse-595x800-160x160.jpg
Josien Pieterse
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/download-160x160.jpg
Ferenc van Damme
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/Henk-Nijmeijer-aangepast-160x160.jpeg
Henk Nijmeijer
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/daniel-kruithof-160x160.jpg
Daniel Kruithof
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/vrouwen_kiezen_logo-160x160.jpg
Vrouwen Kiezen
Meerdere sprekers

Een debat naar aanleiding van de vraag: Welke vorm van democratie past bij de toekomstige samenleving zoals die zich lijkt te ontwikkelen? Deelnemers: Ferenc van Damme, Josien Pieterse, Henk Nijmeijer (100 jaar vrouwen kiezen) en Daniel Kruithof. / Debat

16.00 – 18.00 uur

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/Basiskamp-Entre-Nous-2017-1-160x160.jpg
Publiekspanel

We zijn opzoek naar vier participanten die vanuit hun expertise mee willen praten in dit debat. Stuur uw motivatie naar: stichtingkik@xs4all.nl /Publiekspanel

Zaterdag 2 sept.


Weekend 1

Zondag, 3 sept.

Thema: Democratie in internationaal verband

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/Veteranen-Instituut-160x160.jpg
Veteranen Instituut
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/Logo43x.jpg
43ste gemechaniseerde brigade
Johannes Postkazerne en Veteranen Instituut

Dilemmaprogramma ‘Wat zou jij beslissen?’ aangeboden door het Veteranen Instituut:
We zien een presentatie – spannend gebracht met beeld en geluid – waarin een groep militairen in Afghanistan de poort van de compound verlaat. Ze gaan in een dorp verderop kijken hoe de bouw van een schooltje vordert, dat met Nederlands geld wordt gefinancierd. Een voice-over vertelt over de situatie: er zijn de afgelopen dagen incidenten geweest waarbij militairen zijn omgekomen, we moeten op onze hoede zijn. Dan zien de militairen vanuit hun pantservoertuigen een zwaargewonde man op het wegdek liggen. Wat gaan we doen? / Workshop

10:30 – 13:00 uur


Lunchpauze

13:00 – 14:00 uur

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/michelle-parlevliet-160x160.jpg
Michelle Parlevliet
Michelle Parlevliet

Michelle Parlevliet is universitair docent Conflict Resolution and Governance aan de UvA. Parlevliet promoveerde in 2015 aan de rechtenfaculteit van de UvA op een onderzoek naar het dilemma tussen het beëindigen van conflicten en het stoppen van mensenrechtenschendingen. / Lezing

14.00 – 15.30 uur

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/debate-160x160.jpg
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/michelle-parlevliet-160x160.jpg
Michelle Parlevliet
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/lm-portret-0657-160x160.jpg
Kolonel P.J.T.M. Hagenaars
Meerdere deelnemers

Een debat over de vraag: Hoe terecht zijn de verwachtingen om democratie te kunnen implementeren, en welke strategieën bestaan daarvoor? Naast Michelle Parlevliet en kolonel P.J.T.M. Hagenaars zullen de andere deelnemers aan dit debat later bekend gemaakt worden. / Debat

16.00 – 18.00 uur

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/Basiskamp-Entre-Nous-2017-1-160x160.jpg
Publiekspanel

We zijn opzoek naar vier participanten die vanuit hun expertise mee willen praten in dit debat. Stuur uw motivatie naar: stichtingkik@xs4all.nl /Publiekspanel

Zondag 3 sept.


Week 1

Donderdag, 7 sept.

13.30 uur verzamelen in het Basiskamp voor: Wandelen met een militair (organisatie Kim ten Klooster – Dijkstra zij is Beweegcoach en projectleider GIDS – Team Maatschappelijk Welzijn Gemeente Westerveld)

Week 1

Vrijdag, 8 sept.

Fototentoonstelling Humans from Nowhere en verhalen van vluchtelingen op basiskamp #EntreNous. Organisatie is in handen van Anita van der Noord en Ko Henneman.

Iedereen heeft wel een mening over vluchtelingen. Soms is deze mening gebaseerd op feiten, maar vaak op misverstanden en vooroordelen. Een ontmoeting is dé manier om vooroordelen weg te nemen en begrip te creëren.

Programma
13:30 uur inloop en gelegenheid om de fototentoonstelling te bekijken
14:00 uur inleiding door Dragoslav Milković, Teamleider Integratie Vluchtelingenwerk Noord –Nederland

14:10 – 15:15 persoonlijke verhalen van vluchtelingen

15:20 – 16:00 gaan we in gesprek met elkaar over waarom moeten mensen vluchten? Wat is het verschil tussen een vluchteling, asielzoeker en een migrant?

Tijdens deze bijeenkomst worden we omringd door foto’s van vluchtelingen, gemaakt door de Syrische vluchteling Mahmod Alkharat. “Vluchtelingen worden gezien als mensen uit het niets, mensen van nergens. Maar wij zijn allemaal gewoon mensen. We hadden onze banen, onze huizen, onze families, we komen uit een leven dat we moesten verlaten. Vluchtelingen zijn mensen, gewoon mensen met eigen verhalen. Doormiddel van het project ‘Humans from Nowhere’ willen we hun waardigheid laten zien”, aldus Mahmod. Annemieke van de Klei en Liesbeth Betten interviewden de geportretteerden en waren de drijvende kracht achter het naar buiten brengen van dit project. De exposities zijn inmiddels onder meer te zien geweest in Amsterdam, TAC Eindhoven, Hoogezand-Sappemeer en Leek. /De Nieuwe Leefstijl
Week 1

Vrijdag, 8 sept. avond

Basiskamp Entre Nous is een locatie die bezocht kan worden tijdens de /MonumentenNacht

Weekend 2

Zaterdag, 9 sept.

Thema: Arbeidsmarkt

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/345eb6da7ae5d0afe8f852b2ce3b6a77_hd-160x160.jpg
Frans Kerver
Frans Kerver

Frans Kerver uit Groningen is de eerste Nederlander die een heel jaar lang een basisinkomen kreeg. Geld waar je niets voor hoeft te doen. Hij heeft er het afgelopen jaar talloze discussies over gevoerd. ,,Als je over het basisinkomen praat moet je nooit over geld beginnen. Want die discussie blijft daarin hangen, zeker in Nederland. Mensen blijven rekenen en denken: a: nou dat kan nooit uit. En b: waarom krijgen die rijke mensen dat ook? En ze blijven praten over hoe hoog het bedrag moet zijn.’’

,,Terwijl je eerst zou moeten bespreken: waarom zou je het willen? Als je het basisloon invoert, zeg je tegen elkaar: we zorgen voor elkaar. We zorgen ervoor dat iedereen kan eten, een dak boven zijn hoofd heeft en dat zijn kinderen ook naar muziekles kunnen, of naar de voetbalclub, zonder dat hij daar weer een speciale aanvraag voor moet doen.’’ / Presentatie

10:30 – 13:00 uur


Lunchpauze

13:00 – 14:00 uur

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/foto-petra-2017-zomer-160x160.jpg
Petra Biemans
Petra Biemans

“Werk verandert en wordt steeds complexer. Waarbij aan de ene kant de individuele verantwoordelijkheid toeneemt, maar aan de andere kant tegelijkertijd de protocollissering. Hoe gaan we daar als maatschappij én als organisaties mee om? Zodat zoveel mogelijk mensen duurzaam aan het werk kunnen zijn en we bouwen aan een gezonde maatschappij.“ dr. Petra Biemans is Lector HRM en Persoonlijk Ondernemerschap bij Hogeschool Inholland / lezing

14:00 – 15:30 uur

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/debate-160x160.jpg
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/RonaldMulderMIES-160x160.jpg
Ronald Mulder
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/rose-scholten-160x160.jpg
Rose Scholten

MEE Drenthe

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/foto-petra-2017-zomer-160x160.jpg
Petra Biemans
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/Lambert-Smit-e1477651269414-160x160.jpg
Lambert Smit
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/klaas-160x160.jpg
Klaas Smidt
Meerdere deelnemers

Met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het oog – de toegenomen flexibilisering, robotisering, precariteit, vergrijzing en het aantal ‘onrendabelen’- kan er samenhang in de samenleving en ontplooiingskansen voor iedereen worden behouden? Aan dit debat doen mee Ronald Mulder van MIES, Petra Biemans van Hogeschool Inholland, Rose Scholten van MEE Drenthe, Lambert Smit (Drenthe College) en Klaas Smidt (wethouder gemeente Westerveld) / Debat

16.00 – 18.00 uur

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/Basiskamp-Entre-Nous-2017-1-160x160.jpg
Publiekspanel

We zijn opzoek naar vier participanten die vanuit hun expertise mee willen praten in dit debat. Stuur uw motivatie naar: stichtingkik@xs4all.nl /Publiekspanel

16.00 – 18.00 uur

Avondprogramma

20.00 – 22.00 uur

Weekend 2

Zondag, 10 sept.

Thema: Armoede

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/dette-en-geld1-160x160.jpg
Dette Glashouwer
Dette Glashouwer

Dette Glashouwer geeft een presentatie over haar werk en onderzoek naar alternatief geld. Op het moment dat de financiële crisis uitbrak en Theatergroep Suver Nuver ophield te bestaan, raakte ze haar inkomen kwijt. Geld had haar nooit geïnteresseerd maar nu ze het kwijt was, ging ze haar desinteresse in geld onderzoeken en de taboes eromheen. / Presentatie

10:30 – 13:00 uur


Lunchpauze

13:00 – 14:00 uur

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/Ralf-Embrechts-160x160.jpg
Ralf Embrechts
Ralf Embrechts

Ralf Embrechts onderneemt van alles in de wereld van de kwetsbare burger.
In zijn dagelijks werk in de armste wijken van Tilburg (als directeur van MOM-Tilburg) verbindt hij bewoners, werkers en ondernemers om samen het verschil te maken. Vanuit de leefwereld van mensen probeert hij de systeemwereld beetje-bij-beetje of soms schoksgewijs iets menselijker, socialer, soepeler en warmer te maken.
Met zijn uit-de-hand-gelopen hobby de armoedeglossy Quiet500 deed hij een ‘call-to-action’ aan de rijkste Quote500-miljonairs van ons land om samen armoede te verzachten. Dat sloeg aan en leidde o.a. tot de Quiet Community, een concept van halen-brengen-delen waarbij ondernemers op een betekenisvolle manier hun producten, diensten en talenten inzetten voor mensen in armoede. Ralf vertelt uit de praktijk van alle dag en maakt lawaai voor stille armoede. Kijk alvast voor op www.quiet.nl en www.quiet500.nl ! / Lezing

14.00 – 15.30 uur

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/debate-160x160.jpg
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/crijns-symposium-160x160.jpg
Hub Crijns
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/Ralf-Embrechts-160x160.jpg
Ralf Embrechts
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/groningen-ulfert-molenhuis-voedselbank-1-160x160.jpg
Ulfert Molenhuis
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/Tanja-Geurtse-160x160.jpg
Tanja Geurtse
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/3abf160-160x160.jpg
Yvonne Turenhout
Meerdere deelnemers

De sociale kwestie in de 21ste eeuw. Hoe kan armoede in onze zeer welvarende maatschappij worden uitgebannen? Wat leren we van Johannes van den Bosch? Aan dit debat doen mee Hub Crijns, Ralf Embrechts (o.a. initiatiefnemer Quiet500) Ulfert Molenhuis (Voorzitter van de Voedselbank), Tanja Geurtsen (Gemeente Westerveld) en Yvonne Turenhout (CMO STAMM en het Sociaal Planbureau Groningen) / Debat

16.00 – 18.00 uur

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/Basiskamp-Entre-Nous-2017-1-160x160.jpg
Publiekspanel

We zijn opzoek naar vier participanten die vanuit hun expertise mee willen praten in dit debat. Stuur uw motivatie naar: stichtingkik@xs4all.nl /Publiekspanel

16.00 – 18.00 uur

Avondprogramma

20.00 – 22.00 uur

Week 2

Maandag, 11 sept.

16:00 uur opening van de Nationale Sportweek in Basiskamp Entre Nous. (organisator Tim Jansen | Beweegcoach en JOGG-regisseur | Team Maatschappelijk Welzijn van de gemeente Westerveld)
Week 2

Dinsdag, 12 sept.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Creative Council Noord Nederland (CCNN) en is een overkoepelend netwerk dat zich inzet voor creatieve industrie in Groningen, Friesland en Drenthe met verbindingen naar Noord-Duitsland (Oldenburg, Bremen, Hamburg) en Denemarken. CCNN stimuleert netwerken, samenwerken, het delen van kennis en het onderzoeken hoe nieuwe kennis kan worden opgedaan en toegepast.

16.00 uur: ontvangst bezoekers

16.15 uur: opening door Peter Everts, namens CCNN
16.20 uur: uitkomsten Zomerbijeenkomst en preview Ambassadefilm

Preview Ambassadefilm
Een exclusieve preview van de film, die op 18 september vertoond zal worden in de Drentse Ambassade in Nieuwspoort Den Haag. In deze film, een korte road movie, reizen twee jonge ondernemers langs een tiental opmerkelijke en innovatieve bedrijven en projecten in Noord-Nederland.

16.40 uur: introductie op Basiskamp Entre Nous, door Edwin Stolk
17.00 uur: rondleiding door het Basiskamp

Rondleiding
Het programma gaat verder met een introductie op Basiskamp Entre Nous door de initiatiefnemer: kunstenaar Edwin Stolk, gevolgd door een rondleiding langs een aantal van de kunstenaars die vanaf 1 september een maand lang werken aan creatieve oplossingen voor cruciale vraagstukken in onze huidige samenleving, waaronder de toekomst van de democratie en de verzorgingsstaat. Meer dan genoeg stof tot nadenken en discussie!

17.45 uur: afsluitende netwerkborrel

18.00 uur: einde
————————————————
Aanmelden: overbeek (at) statement (dot) nl
o.v.v.
Ik ben erbij op 12 september in Frederiksoord!
Graag neem ik nog iemand mee, namelijk:
Voornaam:
Achternaam:
Organisatie:
E-mailadres:
Week 2

Woensdag, 13 sept.

Thema: De relatie tussen armoede en gezondheid
Aangeboden door: Care for Sustainable Health organisatie is in handen van Anita van der Noord en Ko Henneman

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/Care-4-health-160x160.jpg
Care for Sustainable Health
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/logo_de_nieuwe_leefstijl-300x157-160x157.jpg
De Nieuwe Leefstijl
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/marloesklein-zw-160x160.jpg
Marloes de Bie
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/kaw-160x160.jpg
Marcel Tankink
Care for Sustainable Health/ Zorg voor Duurzame Gezondheid

17:00 – 17:15 uur inloop/ontvangst met koffie/thee en verrast rondkijken.

17.15 – 18.00 uur DEEL 1

Introductie door Marloes de Bie, die over (de beleving van) armoede heeft gepubliceerd en trainingen geeft:
•Waar hebben we het over?
•Wat zijn de gevolgen van armoede psychisch en somatisch en hoe hangen ze samen
•Wat is de relatie met leefstijl (voeding, beweging)

Marcel Tankink, partner van KAW, een beetje anders architectenbureau (http://www.kaw.nl/):
•Wijkvernieuwing in Selwerd: huizen of mensen? Welke invloed heeft armoede op het succes van wijkvernieuwing

18.45 – 19.30 uur DEEL 2

In gesprek met ervaringsdeskundigen in de Bijstand/WSNP en Anita Jüch, leerkracht van een school met veel armoede, over de thema’s uit deel I

19.30 – 20.00 uur DEEL 3

Zeepkist (durf te vragen)….

Tussen DEEL 1 en 2 is er een maaltijd waar “De Smaak van het Noorden” dit keer voor zorgt. We rekenen hiervoor € 15,00, bij binnenkomst te betalen. In verband met de catering graag aanmelden.

Aanmelden kan via info@denieuweleefstijl.nl. Geef s.v.p. aan met hoeveel personen je komt (zoals gebruikelijk bij C4SH is iedereen welkom!)

17:00 – 20:00 uur

Week 2

Donderdag, 14 sept.

‘Wie is de baas bij kunstopdrachten?’
14.00 -16.00 uur
Programma:
14.00 uur lezingen en discussie
16.00 uur afscheid van Monica

Sprekers gaan in op de stand van zaken rond opdracht-
geverschap op zowel lokaal, noordelijk als landelijk niveau. Wat is de rol van beeldende kunst in onze huidige samenleving? Wat zijn de rollen van opdrachtgevers? Wat is de positie en rol van de kunstenaar, de (intermediaire) kunstinstellingen en het publiek c.q. omwonenden? Waar liggen nieuwe kansen? Aan de hand van een aantal ‘good and bad cases’ wordt ingegaan op de processen die een rol spelen bij het wel of niet slagen van kunstprojecten.

•Inleiding door Marieke Vegt, directeur K&C

•Monica Boekholt kijkt kort terug op de breedte van kunstopdrachten en het opdrachtgever-schap in Drenthe en daarbuiten.

•Anne de Jong (provincie Drenthe, beleidsadviseur Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie) laat aan de hand van voorbeelden zien hoe de regiefunctie van de provincie kan zijn. Hoe kom je als overheid tot een opdracht, welke visie ontwikkelt de overheid zelf, welke aanleidingen zijn er? Hoe koppel je kunstprojecten aan gebiedsontwikkeling vanuit een breed draagvlak?

•Netty van de Kamp (bkkc, brabants kenniscentrum voor kunst en cultuur) laat de rol van de intermediaire instelling bij kunstopdrachten zien aan de hand van voorbeelden. Daarbij gaat het om de praktijk, het nut en de noodzaak ervan. Tevens gaat zij in op het proces en de impact van fondsen en subsidies bij kunstopdrachten. Wat zijn strategische keuzes, hoe verloopt de samenwerking met andere partijen in de praktijk en wat zijn toekomstige kansen?

•Jeroen van Westen (kunstenaar) en Janine Hogeman (projectleider landgoed Terheijl gemeente Noordenveld) laten zien hoe het proces met bewoners en belangenverenigingen loopt bij de ontwikkeling van het kunstproject Allemansgoed voor landgoed Terheijl.

•Harry Tupan (directeur Drents Museum) vertelt over de tweejaarlijkse manifestatie Into Nature die wederom in 2018 het cultuurhistorische landschap van Drenthe als publieke ruimte gebruikt voor hedendaagse beeldende kunst.

•Nils van Beek (KiK) leidt een stellingendiscussie met het publiek.
De Noordenaars dragen bij met een gesproken column.

•Afsluiting, dankwoord en introductie van Michiel van der Kaaij, de nieuwe projectleider Kunst in de Openbare Ruimte bij K&C door Monica Boekholt.

•16.00 uur: borrel

U kunt zich voor 11 september opgeven voor het hele programma en/of het afscheid. Mail naar info@kcdr.nl

Weekend 3

Zaterdag, 16 sept.

Thema: Ouderenzorg

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/logo-1-160x70.png
Dorps Coöperatie Hollandscheveld verbindt
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/LogoDBVSmallGK-160x160.jpg
Dorpsbelang Vledder
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2017/07/anoniem-man-160x160.png
Kees van Hasselaar
Ronde tafel met: Dorpsbelang Vledder & Dorpscoöperatie Hollandscheveld verbindt.

In de ochtend zal er een ronde tafel gesprek zijn met mensen die zich inzetten voor Dorpsbelang Vledder en Dorpscoöperatie Hollandscheveld verbindt.

Dorpsbelang Vledder is opgericht door enthousiaste dorpsgenoten en heeft als doel het behartigen van de belangen van het dorp Vledder en zijn bewoners. De leefbaarheid van het dorp staat hierbij voorop, evenals het behoud van de voorzieningen.

De Dorpscoöperatie Hollandscheveld verbindt is op 23 december 2014 officieel opgericht. Precies 2 jaar en 3 maanden, nadat het bestuur van de Vereniging Hollandscheveld voor het eerst sprak over haar rol in het eventueel van onderop organiseren van zorg en welzijn. In de tussenliggende tijd heeft de werkgroep Zorg en Welzijn er hard aan gewerkt om een volwaardige dorpscoöperatie in de benen te krijgen. Inwoners willen een deel van de ondersteuningstaken op zich nemen, maar dat mag niet vrijblijvend zijn. Hier staat tegenover dat de inwoners via de dorpscoöperatie ook wat te zeggen moeten hebben over de zorg. / Gesprek

10:30 – 13:00 uur


Lunchpauze

13:00 – 14:00 uur

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/yvonnegroot-160x160.jpg
Yvonne Witter
Yvonne Witter

Yvonne Witter (1972) is adviseur bij het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Binnen het Kenniscentrum richt zij zich op de thema’s: burgerinitiatieven, woonvariaties, kleurrijk wonen, eenzaamheid, welzijn, dementie en buur(t)projecten, trends en innovaties in wonen, zorg en welzijn.

Yvonne studeerde sociologie aan de UVA en Sociale Gerontologie aan de VU. Sindsdien loopt de ‘ouder wordende mens’ en wonen, welzijn en zorg als rode draad door haar betaalde en onbetaalde activiteiten. Na haar studie is zij werkzaam geweest bij de landelijke ouderenorganisatie Unie KBO als beleidsmedewerker Wonen en Zorg. Verder schreef en schrijft zij graag blogs, artikelen voor (vak)bladen, diverse (kinder)boeken en is actief lid van het internationaal netwerk oudere migranten Eniec en bestuurslid bij stichting Art Age. Zij houdt regelmatig en met veel plezier lezingen over wonen, zorg en welzijn. En organiseert bijeenkomsten, excursies naar innovatieve projecten en verbindt mensen en organisaties met elkaar. / Lezing

14.00 – 15.30 uur

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/ko-henneman-160x160.jpeg
Ko Henneman
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/yvonnegroot-160x160.jpg
Yvonne Witter
Meerdere deelnemers

Debat over de toekomst van de ouderenzorg in Nederland. Aan dit debat nemen Yvonne Witter (woondromen55+) en Ko Henneman (Care for Sustainable Health & De Nieuwe Leefstijl) deel, andere namen worden later bekend gemaakt. / Debat

16.00 – 18.00 uur

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/Basiskamp-Entre-Nous-2017-1-160x160.jpg
Publiekspanel

We zijn opzoek naar vier participanten die vanuit hun expertise mee willen praten in dit debat. Stuur uw motivatie naar: stichtingkik@xs4all.nl /Publiekspanel

16.00 – 18.00 uur

Weekend 3

Zondag, 17 sept.

Thema: Organisatie van zorg

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/166-header-bb0a7f2e1a66ce85f6d41f6c4e40442d-waag_society-160x160.png
Waag Society
Waag Society – Creative Care Lab

Het Creative Care Lab van de Waag Society denkt graag mee met mensen die zich bezighouden met vraagstukken op het gebied van technologische ontwikkeling en innovatie in de zorg. Of het nou gaat om implementatie, nieuwe ontwikkelingen of technologische innovaties. / Workshop

Voor deze workshop zoeken we volgende deelnemers:

Actieve senioren (buurthuis, buurttuin, handwerkclub, etc)
Studenten (HBO/MBO, zorg en techniek)
Zorg professionals (verpleegkundigen, thuishulp)
Design professionals/kunstenaars (lokaal)
Buurt organisaties mbt leefbaarheid, welzijn)

Criteria voor deelname aan de workshops:
flexibel en open (voor anderen)
bereidheid tot kennisdeling en samenwerking
niet bang om te experimenteren

Stuur een mailtje met motivatie naar stichtingkik@xs4all.nl / Deelnemers

10:30 – 13:00 uur


Lunchpauze

13:00 – 14:00 uur

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/Marja-van-vliet-160x160.jpg
Marja van Vliet
Marja van Vliet

Machteld Huber heeft door omstandigheden afgezegd en Marja van Vliet zal in haar plaats een lezing geven over positieve gezondheid / Lezing

14.00 – 14.45 uur

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/081210-Promotie-3-160x160.jpg
Ellen Bos
Ellen Bos

Ellen Bos worldcafé over positieve gezondheid: “Wat betekent positieve Gezondheid voor jou ? Hoe kun je Positieve gezondheid toepassen in je eigen leven en in je rol als zorgprofessional, gemeente ambtenaar, huisarts of als goede buur? Tijdens het World Cafe gaan we in gesprek met elkaar over de meerwaarde van Positieve gezondheid“. / Workshop

14.45 – 15.30 uur

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/Inge-160x160.jpg
Inge Vuijk
Inge Vuijk

Inge Vuijk (1971) werkte jarenlanportret 1g zelf als professional in de revalidatie. Sinds enkele jaren inspireert en traint ze (zorg)teams bij het vinden van passende antwoorden op de veranderende
zorgvraag. Daarnaast is zij mede initiatiefnemer van Rehab Academy, waarmee ze revalidatieleertrajecten aanbiedt voor revalidanten. / Korte presentatie

16.00 – 16.15 uur

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/debate-160x160.jpg
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/Marjet-van-Houten-160x160.jpg
Marjet van Houten
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/Marja-van-vliet-160x160.jpg
Marja van Vliet
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/081210-Promotie-3-160x160.jpg
Ellen Bos
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/Inge-160x160.jpg
Inge Vuijk
Meerdere deelnemers

Nergens wordt de participatiesamenleving zo zichtbaar als in de zorg, waar meer zelfredzaamheid en mantelzorg wordt verwacht, maar waarvoor niet altijd ruimte wordt geboden (zorgverlof e.d.). Kleinschalige instellingen ontwikkelen alternatieven voor het aanbod van de grote zorgaanbieders. Naast Marja van Vliet, Marjet van Houten van Movisie, Ellen Bos en Inge Vuijk (Rehab Academy) worden de andere deelnemers later bekendgemaakt. / Debat

16;15 – 18.00 uur

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/Basiskamp-Entre-Nous-2017-1-160x160.jpg
Publiekspanel

We zijn opzoek naar vier participanten die vanuit hun expertise mee willen praten in dit debat. Stuur uw motivatie naar: stichtingkik@xs4all.nl /Publiekspanel

16;00 – 18.00 uur

Week 3

Donderdag, 21 sept.

Thema: BrinQ Westerveld – Uw openbare ruimte!

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/BrinQ-160x160.jpg
BrinQ
BrinQ Westerveld

Iedereen maakt gebruik van de openbare ruimte: om te fietsen, te wandelen, te spelen of mensen te ontmoeten. De openbare ruimte is dan ook van en voor u! Om de inrichting, het beheer en onderhoud beter te laten aansluiten op uw wensen gaat de gemeente Westerveld haar beleid aanpassen. Hiervoor is het project BrinQ opgestart.

In het project BrinQ hebben we uw mening nodig. Wat vindt u mooi, gezellig, rustgevend of juist onveilig, lelijk of ontoegankelijk? Laat het ons weten en bepaal mee hoe volgens u de openbare ruimte er uit moet zien.

Programma:

– Welkom door wethouder Geertsma
– Introductie over Entre Nous
– Stand van het project op basis van ‘Zo Buiten, Zo Binnen’
– Filosofie ‘Zo buiten, Zo binnen’
– Informatie over het project BrinQ
– Aanpak en resultaat
– Stakeholders aan het woord
– Interactie raadsleden en stakeholders
– Vervolgstappen project
– Afsluiting

Op de BrinQ website staat geschreven dat er niet inhoudelijk wordt ingegaan op de conceptvisie zelf maar dat er zal worden gediscussieerd over het proces. De conceptvisie wordt in oktober gepresenteerd. / discussie over het proces BrinQ

Aanvang: 20.00 uur

Week 3

Vrijdag, 22 sept.

Thema: Circulaire economie

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/drentalent-160x160.jpg
Drentalenten – Provincie Drenthe

De (mid)dag van de / Circulaire Economie

13:00 – 17:00 uur

Weekend 4

Zaterdag, 23 sept.

Thema: Natuur, landschap en milieu

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/VoorjeBuurt_Logo-160x160.png
Voor je Buurt
Voor je Buurt

Ben jij bezig met een initiatief waarmee je jouw dorp of buurt nog socialer, veiliger en of leuker maakt en denk je na over crowdfunding als financieringsvorm? Wil je niet alleen geld inzamelen maar tegelijkertijd ook meer mensen betrekken bij je project? Meld je aan en stuur een mail naar stichtingkik@xs4all.nl / Workshop

10:30 – 13:00 uur


Lunchpauze

13:00 – 14:00 uur

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/Derk-Jan-Stobbelaar-kopie-160x160.jpg
Derk (Jan) Stobbelaar
Derk (Jan) Stobbelaar

Derk (Jan) Stobbelaar is lector Duurzaam Landschapsbeheer at Hogeschool Van Hall Larenstein. Het lectoraat timmert samen met het werkveld aan de weg om Duurzaam landschapsbeheer vorm te geven. Toegepast onderzoek en visievorming dragen bij aan landschapsbeheer waarin het vergroten van natuurwaarde wordt gecombineerd met leefbaarheid en nieuwe verdienmodellen. / Lezing

14.00 – 15.30 uur

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/debate-160x160.jpg
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/Derk-Jan-Stobbelaar-kopie-160x160.jpg
Derk (Jan) Stobbelaar
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/Stephan-van-Duin-1-160x160.jpg
Stephan van Duin

Bioloog

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/input-160x160.jpg
Wouter Mensink
Meerdere deelnemers

Hoe kan een nieuw, duurzaam landschap ontstaan waarin leefbaarheid en ecologie worden gediend? Derk (Jan) Stobbelaar, Stephan van Duin (Bioloog), Wouter Mensink (auteur van het boek: Kun je een betere wereld kopen?) nemen deel aan dit debat. / Debat

16.00 – 18.00 uur

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/Basiskamp-Entre-Nous-2017-1-160x160.jpg
Publiekspanel

We zijn opzoek naar vier participanten die vanuit hun expertise mee willen praten in dit debat. Stuur uw motivatie naar: stichtingkik@xs4all.nl /Publiekspanel

16.00 – 18.00 uur

Weekend 4

Zondag, 24 sept.

Thema: Wonen en leefbaarheid

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/roeg-en-roem-160x160.jpg
Roeg & Roem
Voor je Buurt

Leefbaarheid in de noordelijke roemte, dat is wat ons drijft bij stichting Roeg & Roem! We bieden een podium aan al het moois dat er in het noorden is en vinden het belangrijk dat kennis en ervaring hierover gedeeld wordt. Als kennis- en inspiratieplatform houden we de lijntjes kort met iedereen die betrokken is bij het noordelijke leven, wonen en werken. Roeg en Roem zoekt voor deze workshop jongeren uit Westerveld. Meld je aan en stuur een mail naar stichtingkik@xs4all.nl / Workshop

10:30 – 13:00 uur


Lunchpauze

13:00 – 14:00 uur

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/PIM_7303_1_kl-185x255-160x160.jpg
Sjors de Vries
Sjors de Vries

Sjors heeft RUIMTEVOLK opgericht vanuit de overtuiging dat de mens meer centraal moet staan in ruimtelijke vraagstukken. Zijn kracht is het vertalen van de vooruitstrevende opgaven van de 21e eeuw naar praktische perspectieven waarmee RUIMTEVOLK steden en regio’s ondersteunt. Met zijn jarenlange ervaring in het adviseren van overheden op verschillende schaalniveaus, weet hij als geen ander de agenda’s van overheden, instituties, marktpartijen, ondernemers en burgers bij elkaar te brengen. / Lezing

14.00 – 15.30 uur

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/debate-160x160.jpg
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/13226647_10154295367580676_645090968433145796_n1-500x500-1-160x160.jpg
Merel Melief
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/0794465-160x160.jpg
Paul Hendriksen
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/PIM_7303_1_kl-185x255-160x160.jpg
Sjors de Vries
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/Luit-Hummel-160x160.jpg
Luit Hummel
Meerdere deelnemers

Met name in rurale krimp-regio’s valt het niet mee om collectieve voorzieningen op peil te houden; tegelijkertijd wordt ook anno 2017 onderkend dat leven in een groene, rustige regio voor velen heilzaam is en een laboratorium vormt voor nieuwe vormen van collectiviteit. Naast een bijdrage van Merel Melief (Roeg & Roem) en Sjors de Vries (Ruimtevolk), Paul Hendriksen (o.a.Tiny Houses Coöperatie), neemt ook Luit Hummel (BOKD) deel aan dit/ Debat

16.00 – 18.00 uur

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/Basiskamp-Entre-Nous-2017-1-160x160.jpg
Publiekspanel

We zijn opzoek naar vier participanten die vanuit hun expertise mee willen praten in dit debat. Stuur uw motivatie naar: stichtingkik@xs4all.nl /Publiekspanel

16.00 – 18.00 uur

Weekend 5

Zaterdag, 30 sept.

Thema: Opvoeding / Onderwijs
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/jennifer-160x160.jpg
Jennifer Pettersson
Jennifer Pettersson

Onlangs ontstond opschudding toen SIRE een spotje liet horen dat jongens vooral als jongens mogen spelen. Jennifer Petterson is documentairemaker en werkt voor zowel televisie als radio. Ze heeft een documentaire gemaakt over het belang van spelen en spel in de opvoeding van kinderen. In Basiskamp Entre Nous krijgen we deze documentaire voor het eerst te zien. Ook gaan we na het tonen ervan met verschillende mensen in gesprek over dit thema./ Presentatie

12.00 – 13.00 uur
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/Joos-de-Bloois-160x160.jpg
Joost de Bloois
Joost de Bloois

In het voorjaar van 2015 bezetten studenten en docenten het bestuurlijke centrum van de Universiteit van Amsterdam, het Maagdenhuis. De bezetting vond onverwachte weerklank buiten de muren van de academische wereld. Het Maagdenhuis bleek de naam voor iets groters: het verzet tegen de ingrijpende gevolgen van decennialang neoliberaal beleid, het verzet tegen het ‘rendementsdenken’. De universiteit kwam symbool te staan voor de ontmanteling van het publieke domein, de bestaanszekerheid en uiteindelijk de democratie. In dit essay toont Joost de Bloois wat besloten ligt in de naam van het Maagdenhuis, aan de hand van thema’s als rendement, precariteit, cognitief kapitalisme en democratie. Dit boek laat zien dat de gebeurtenissen in het Maagdenhuis de sleutel zijn om cruciale veranderingen in samenleving, politiek, cultuur en wetenschap in de afgelopen jaren te begrijpen. Waar is het Maagdenhuis de naam van?

Joost de Bloois is filosoof en als universitair docent verbonden aan de opleiding Literary and Cultural Analysis van de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceert over het verband tussen cultuur en politiek. / Lezing

14.00 – 15.30 uur

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/debate-160x160.jpg
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/Joos-de-Bloois-160x160.jpg
Joost de Bloois
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/Lambert-Smit-e1477651269414-1-160x160.jpg
Lambert Smit
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/Albert-Elken-160x160.jpg
Albert Elken
Meerdere deelnemers

Het onderwijs wordt geacht vele sociale problemen op te lossen. Welke vormen van onderwijs dragen direct bij aan het functioneren van een (lokale) gemeenschap? Naast Joost de Bloois (Filosoof en schrijver van het boek: In de naam van het Maagdenhuis) doet Lambert Smit (Drenthe College) en Albert Elken (directeur van de Burg. W.A. Storkschool uit Dwingeloo) mee aan dit debat en worden de andere deelnemers later bekend gemaakt. / Debat

16.00 – 18.00 uur

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/Basiskamp-Entre-Nous-2017-1-160x160.jpg
Publiekspanel

We zijn opzoek naar vier participanten die vanuit hun expertise mee willen praten in dit debat. Stuur uw motivatie naar: stichtingkik@xs4all.nl /Publiekspanel

16.00 – 18.00 uur

Weekend 5

Zondag, 1 okt.

Thema: Solidariteit, Alternatieve samenlevingsvormen, Presentatie kunstenaars

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/debate-160x160.jpg
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/DeBuitenschool_logo1-wit-S-160x160.jpg
De Buitenschool
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/EPnpioB-160x160.jpg
Ecodorp Noordeland
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/ORKZ-160x160.jpg
ORKZ
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/bolderburen-160x160.jpg
Bolderburen
Alternatieve woongemeenschappen

Alternatieve woongemeenschappen als model. Coop De Buitenschool, Ecodorp Noordeland, ORKZ wat staat voor het Oude Rooms Katholieke Ziekenhuis (Groningen) en Bolderburen. / debat

12.00 – 13.00 uur

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/Ronald-Hunneman-portret-2-160x160.jpg
Ronald Hunneman
Ronald Hunneman

Over kunst (en utopie) komt Ronald Hunneman spreken, zijn inhoud is in één regel : waar de filosofie niet meer aansluit om echt na te denken over de wereld en de actualiteit, pakt de kunst het op.

Op zijn website is te vinden dat hij een Tegendraads Filosoof is. “Ik probeer filosofie te bedrijven zoals de oud-Griekse filosoof Socrates dat deed. Hij zag het als zijn taak om mensen te verleiden de gebaande paden van hun denken te verlaten, of om op zijn minst verwarring te zaaien. Net zoals Socrates, gebruik ik daarvoor analyses op gebieden waar ik veel ervaring mee heb: onderwijs, kunst, de menselijke geest, communicatie, ethiek en politiek. In een voordracht, een dialoog of een debat daag ik de toehoorders uit door ze te wijzen op hun onhoudbare aannames, bizarre intuïties of kromme redeneringen. Een filosoof zoals ik doet dit niet, of niet alleen maar, om mensen op andere gedachten te brengen, maar vooral om ze te laten voelen waar ruimte voor verandering mogelijk, of wellicht zelfs wenselijk is.“ / lezing

15.00 – 15:45 uur

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/Basiskamp-Entre-Nous-2017-1-160x160.jpg
Slotdebat

De kunstenaars en bewoners van Basiskamp Entre Nous presenteren de uitkomsten van hun verblijf op locatie. / Presentatie

16.00 – 18:00 uur