FREDERIKSOORD, DRENTHE

Een humanitaire missie in eigen land

September 2017
Meer over de

Thema’s

Elk weekend komt er een nieuw thema aan bod.


Dagen

0123456789001234567890

Kunstenaars

0123456789001234567890

Sprekers

0123456789001234567890
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/democratie.jpg

WEEKEND 1

Democratie

Na de opening op vrijdag 1 september staat op zaterdag 2 september tijdens een workshop, keynote lezing en debat de staat van de Nederlandse Democratie op het programma. Zondag 3 september bespreken we staat van de democratie in internationaal verband.

Lees meer


WEEKEND 2

Arbeid

Op zaterdag 9 september hebben we het over de arbeidsmarkt en alles wat daar mee te maken heeft. Op zondag 10 staat armoede op het programma. Elke dag een workshop, keynote spreker en debat.

Lees meer

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/arbeid.jpg
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/zorg.jpg

WEEKEND 3

Zorg

Op zaterdag 16 september hebben we het over hoe technologische ontwikkelingen invloed hebben op de praktijk van de zorg. Zondag 17 september discussiëren we onder andere over de ruimte die wordt geboden voor het verlenen van mantelzorg (zorgverlof e.d.).

Lees meer


WEEKEND 4

Milieu/Leefbaarheid

Op zaterdag 23 september zullen we het onder andere hebben over hoe kan een nieuw, duurzaam landschap ontstaan waarin leefbaarheid en ecologie worden gediend? Zondag 24 september spreken we over een krimpregio en met ‘achterblijvers’.

Lees meer

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/milieu.jpg
http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2015/12/onderwijs-e1499335862799.jpg

WEEKEND 5

Opvoeding/Onderwijs/ Solidariteit

Omdat we het vijfde en laatste weekend veel willen bespreken beginnen we al op vrijdag 29 september met opvoeding en pedagogiek. Zaterdag 30 september staat onderwijs centraal. De slotdag staat in het teken van solidariteit, waarden en alternatieve samenlevingsvormen.

Lees meer