FREDERIKSOORD, DRENTHE

Een humanitaire missie in eigen land

September 2017

Weekend 4

23 – 24 sept.
THEMA

Leefbaarheid


Op zaterdag 23 september zullen we het onder andere hebben over hoe kan een nieuw, duurzaam landschap ontstaan waarin leefbaarheid en ecologie worden gediend? Zondag 24 september spreken we over een krimpregio en met ‘achterblijvers’.

Meer info volgt