FREDERIKSOORD, DRENTHE

Een humanitaire missie in eigen land

September 2017
BASISKAMP

Entre Nous

Basiskamp Entre Nous is bedacht door Edwin Stolk (kunstenaar) en wordt gerealiseerd i.s.m. Stichting KiK. Door met bedrijven en andere organisaties samen te werken ontstaat een tijdelijk laboratorium, een proefkolonie waar de zoektocht naar alternatieven voor onze verzorgingsstaat centraal staat.

Vanuit een brede burgerparticipatie zoeken we in debatten, bij workshops, presentaties en lezingen antwoord op de vraag: “Wanneer het publieke steeds meer privaat wordt, hoe geef je dan vorm aan een inclusieve samenleving?”

In september is het basiskamp vrij toegankelijk en wonen er (i.p.v. militairen) een maand lang verschillende kunstenaars. Deze vakmensen gaan zich bezighouden met verzorgingsstaat gerelateerde onderwerpen die spelen in Westerveld en exemplarisch zijn voor andere gemeenten.


GEZOCHT

Vrijwilligers

In Basiskamp Entre Nous staat de hele maand september een onderzoek naar de verzorgingsstaat van morgen centraal. Help jij mee dit mogelijk te maken?

Geef je nu op


1 september

Opening

Op vrijdag 1 september (16:00 uur) staat de feestelijke start van deze humanitaire missie in eigen land op het programma.

Lees meer

WEEKEND 1

Democratie

Op zaterdag 2 september tijdens een WORKSHOP (10:30 – 13:00 uur), keynote LEZING (14:00 – 15:30 uur) en DEBAT (16:00 – 18:00 uur) de staat van de Nederlandse Democratie op het programma. Zondag 3 september met het zelfde tijdschema bespreken we de staat van de Democratie in Internationaal verband.

Lees meer

WEEKEND 2

Arbeid

Op zaterdag 9 september hebben we het in een WORKSHOP (10:30 – 13:00 uur) en LEZING (14:00 – 15:30 uur) DEBAT (16:00 – 18:00 uur) over de arbeidsmarkt en alles wat daar mee te maken heeft. Op zondag 10 september met het zelfde tijdschema staat armoede op het programma. Elke dag een workshop, lezing en debat.

Lees meer

WEEKEND 3

Zorg

Op zaterdag 16 september hebben we het over ouderenzorg in een WORKSHOP (10:30 – 13:00 uur) LEZING (14:00 – 15:30 uur) en DEBAT (16:00 – 18:00 uur). Zondag 17 septembermet het zelfde tijdschema hebben we het over de organisatie van zorg.

Lees meer

WEEKEND 4

Leefbaarheid

Op zaterdag 23 september zullen we het onder andere in een WORKSHOP (10:30 – 13:00 uur) LEZING (14:00 – 15:30 uur) en DEBAT (16:00 – 18:00 uur) hebben over hoe kan een nieuw en duurzaam landschap ontstaan waarin leefbaarheid en ecologie worden gediend? Zondag 24 september met het zelfde tijdschema spreken we over leefbaarheid en komen aspecten aan bod als krimpregio en ‘achterblijvers’.

Lees meer

WEEKEND 5

Opvoeding

Omdat we het vijfde en laatste weekend veel willen bespreken beginnen we al op vrijdag 29 september met opvoeding en pedagogiek. Zaterdag 30 september staat in een WORKSHOP (10:30 uur – 13:00 uur) LEZING (14:00 – 15:30 uur) en DEBAT (16:00 – 18:00 uur) onderwijs centraal. De slotdag zondag 1 oktober staat met het zelfde tijdschema in het teken van solidariteit, waarden en alternatieve samenlevingsvormen.

Lees meer
Ideeën rondom

Basiskamp Entre Nous

‘Kijkt vanuit een utopisch verleden naar de hedendaagse verzorgingsstaat’

Maak kennis met

de mensen

Basiskamp Entre Nous wordt gerealiseerd met een klein team van Stichting KiK. Voor het publieksprogramma zijn specialisten met een eigentijdse blik benaderd. In iedere provincie hebben we iemand bij een kunstinstelling gevraagd om één maatschappelijk geëngageerde kunstenaar als bewoner voor te dragen. Mensen in bedrijven en organisaties helpen bij de realisatie. In de maand september staat de bezoeker centraal. Door een unieke kruisbestuiving hopen we nieuwe inzichten te verkrijgen op actuele thema’s. Hier kunt u alvast een beetje kennis maken met de mensen.

Bekijk alle sprekersBekijk alle kunstenaarsBekijk het teamDe VrijwilligersBekijk programma

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2016/02/edwin-stolk.png

Edwin

Stolk

Afgestudeerd als beeldend kunstenaar gaat mijn interesse uit naar de dynamiek en de mogelijkheden van de ‘publieke ruimte’ als plaats voor sociale onderzoeken.


Laatste nieuws


http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2017/08/IMG_20170623_170615289-1080x540.jpg
18 augustus 2017

Niet zo lang geleden plaatste ik het bericht met de titel: #EntreNous Wie draagt een steentje bij? Een burgerinitiatief van Lotte ‘straat maakt straat’ bracht in korte tijd een paar aanhangwagens en een hand vol vrijwilligers voort. Geweldig om te zien. Het was nog slechts wachten op een donatie van een partij oude klinkers en wat zand. […]

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2017/08/roeg-en-roem.jpg
14 augustus 2017

Bezoekers spelen een centrale rol in Basiskamp Entre Nous. Ieder weekend worden er twee workshop’s aangeboden, soms op voorintekening maar altijd gratis en open voor publiek. De workshops hebben als doel bestaande initiatieven in Westerveld te ondersteunen of leiden mogelijk tot nieuwe inzichten. Op zondag 24 september biedt Roeg & Roem een workshop aan voor ‘gebiedsdragers’ en […]

http://basiskamp-entrenous.nl/wp-content/uploads/2017/08/VoorjeBuurt_Logo.png
14 augustus 2017

Bezoekers spelen een centrale rol in Basiskamp Entre Nous. Ieder weekend worden er twee workshop’s aangeboden, soms op voorintekening maar altijd gratis en open voor publiek. De workshops hebben als doel bestaande initiatieven in Westerveld te ondersteunen of leiden mogelijk tot nieuwe inzichten. Op zondag 23 september 10:30 – 13:00 uur biedt Voor je Buurt! een […]

Samenwerkingen

We zoeken organisaties en bedrijven die mee willen bouwen. Basiskamp Entre Nous wil zo infrastructuur bieden aan een bevolkingsonderzoek naar de verzorgingsstaat van morgen. Helpt u mee?

Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image